Algemene Voorwaarden
Retourbeleid:
Indien de klant zijn aankoop wenst te retourneren, zal de klant de artikelen in perfecte staat , met label en in de originele verpakking terugzenden of terugbezorgen aan Qty-Pie! Dit gebeurt op eigen risico en op kosten van de klant. Dit binnen de 7 dagen na aankoop.
Enkel als de reden van retour bij ons ligt omdat wij u een foutief of beschadigd artikel toe stuurden, is de retour kost uiteraard voor ons en wordt deze wel teruggestort.
Voor volgende artikelen geldt het herroepingsrecht niet:
- Afgeprijsde artikelen
- Artikelen zonder originele labels
- Artikelen die niet in nieuwstaat verkeren m.a.w. gedragen zijn!
- Beschadigde kledij
- Artikelen die gewassen zijn
Pasmoment:
Ben je niet vertrouwd met de Spaanse, Italiaanse merkjes dan kun je een persoonlijk pasmoment aanvragen. Als er niks bij het artikel vermeld staat, dan valt het op maat. Zijn er afwijkingen dan zal er extra info toegevoegd worden over de draagmaat. Wil je specifieke info, stuur dan gerust naar ons email adres.
Collecties:
Alles wordt met uiterste zorg gekozen, zoals je uit de naam kan afleiden houden we van schattige, klassieke kledij. Betaalbaar is dan ook een voorwaarde, we willen dat iedereen kan stralen. In de toekomst komen er zeker nog meer merkjes bij.
Klantendienst:
Wij zijn geen grote keten, ik werk nog op de oude vertrouwde manier. Met vragen kom je rechtstreeks bij mij terecht. Van aankoop tot website, inpakken, versturen alles gaat door mijn handen. Als je van een persoonlijke aanpak houdt dan zal je hier vinden wat je zoekt.
Verzending:
Pakjes worden verzonden met Bpost. Pakketjes worden verzonden zodra de betaling op de rekening staat. Enveloppe verzending is mogelijk, maar is altijd op risico van de koper.
Copyright en auteursrechten

Alle foto's en bestanden die aanwezig zijn op de webshop/ website van Qty-Pie zijn eigendom van Qty-Pie en kunnen gebruikt worden of gedownload worden enkel en alleen met schriftelijk toestemming.
Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzend- of montagekosten. Bijkomende kosten zoals leverings- of montagekosten of andere administratieve kosten zullen apart vermeld/aangegeven worden tijdens het check out traject.
Bestellingen en betalingen

Door het plaatsen van bestellingen op onze webshop aanvaard je dat deze algemene voorwaarden die onmiddellijk van toepassing zijn.
Bedrijfsgegevens
Qty-Pie
Rysseveldstraat 21
8840 Staden
info@qty-pie.be
BE 0726.768.540
051/438372
0475/920270
KBC BE 78 7360 5660 1786

Herroepingsrecht
De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Dit door middel van een verklaring per mail.
De koper dient het product binnen de 14 kalenderdagen in originele staat, ongebruikt, onbeschadigd, voorzien van alle originele labels en in originele verpakking terug aan de verkoper te bezorgen. Wegens hygiënische redenen kunnen goederen door hun aard, zoals bijvoorbeeld fopspenen, niet worden teruggenomen.
De verkoper verbindt zich ertoe binnen de 30 dagen na ontvangst van het product het door de koper betaalde aankoopbedrag van het product (exclusief verzendkosten) terug te betalen op een bankrekeningnummer door de koper bepaald.
Bij niet-correcte terugzending conform het voorgaande zal de verkoper niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de koper. Deze kan het dan binnen de 14 dagen terug ophalen bij de verkoper of op uitdrukkelijk verzoek van de koper en op diens kosten terugbezorgd worden aan de koper.
Het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de koper. Wij behouden ons het recht tot het weigeren van omruilen voor, indien wij vermoeden dat het product beschadigd werd door de klant, reeds gebruikt is of als de redenen ongegrond zijn. Solden of producten in actie kunnen niet geruild worden.
Klachten
Qty-Pie probeert de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto's. Kleuren op de foto's kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren. Instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kan hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval. Omruilen op basis van kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet aanvaarden. Indien u twijfelt aan een bepaald product, kan u ons altijd contacteren voor meer informatie. Indien er zich typfouten voordoen (materiële vergissingen, misslagen), dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
Wij stellen ook alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken. Als er zich eventuele gebreken zouden voordoen aan de artikelen aangeboden op onze website zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.
Wij vragen u dan zich te richten tot de desbetreffende fabrikant. Gelieve ons dit ook mede te delen zodat wij de producten ook extra kunnen controleren. Qty-Pie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten.
Wij stellen alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen en we behouden ons ook het recht voor om onze prijzen aan te passen.

Garantie
Zoals opgelegd door de wettelijke bepalingen geldt voor onze producten ook een wettelijke garantie. Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper de verkoper hiervan binnen de 7 dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen.
Onze garantie beperkt zich zoals voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de koper aan het product.
De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het gefactureerde bedrag aan de koper.


-